A series of images about Juanita, who contracted M.S. or Multiple Sclerosis in 1992. M.S. is a progressive disease causing nerve functions to break down. Because she decided to radically change her lifestyle, Juanita was able to slow down this process considerably. Adequate rest, no more work as a teacher, avoiding stress and good, fresh and healthy food, regular exercise and physiotherapy were her salvation. Together with her husband Jan she raised two sons. Juanita and Jan regularly go on biking trips during their holidays.


Een serie beelden over Juanita, die in 1992 de diagnose Multiple Sclerose kreeg. M.S. is een progressieve ziekte, die er voor zorgt dat de werking of functie van zenuwbanen afneemt en stopt. Omdat Juanita toen besloot om haar elven radicaal om te gooien, was zij in staat het proces van achteruitgang sterk te verminderen. Voldoende rust, geen werk meer als docent (Biologie), hete vermijden van stress, goed en gezond voedsel en voldoende beweging waren haar redding. Samen met haar man Jan kreeg zij twee zonen. Juanita en Jan gaan regelmatig op fietsvakantie. 


If  you want to licence this report or part of it for your publication or project, please do so here.