The Belgian government has decided that the nuclear power plant in Doel, Antwerp, will be closed down definitively in 2025. This commitment is met with distrust from the Bergen op Zoom, Netherlands municipal council, because Belgium wouldn’t be able to provide in it’s electricity-needs without nuclear power. On Wednesday, July 4, 2018, a platform was established, that insists on a direct shutdown of the plant, where several calamities have come to light in the past few months. Such as leaks inside the nuclear reactor and sabotage of cooling systems.

Meanwhile, the village itself has become a ghost town. This rural, agricultural village is wedged between the nuclear power plant on one side and a container terminal of Port of Antwerp harbour on the other end. All houses and buildings have been purchased by Port Authorities. For the time being 20 buildings remain occupied by often elder people who stayed behind. The demolition of all buildings was planned for 2030, but is now uncertain due to new plans and proposals from the local government.

Do you want to licence this photo-report, or parts of it? This is possible at Hollandse Hoogte!


België heeft besloten, dat de kerncentrale in Doel, Antwerpen, per 2025 definitief zal sluiten. De toezegging stuit op wantrouwen van de gemeenteraad van Bergen op Zoom, omdat België dan nog helemaal niet zonder kernenergie zou kunnen. Woensdag 4 juli is er een platform opgericht dat aan zal blijven dringen op een directe sluiting van de centrale, waar de afgelopen maanden meerdere calamiteiten aan het licht kwamen zoals lekkages en sabotage.

Ondertussen is het dorp zelf een spookstad geworden. Dit plattelands dorpje ligt ingeklemd tussen een kerncentrale aan de ene kant en een containerterminal van de Antwerpse haven aan de andere kant. Alle huizen en gebouwen zijn opgekocht door de havenautoriteiten. Voorlopig blijven er 20 huizen bewoond door achterblijvers. De afbraak van de huizen en gebouwen was gepland voor 2030, maar is nu onzeker vanwege nieuwe plannen en voorstellen van de lokale overheid.

Wilt u deze een licentie voor reportage, of delen daarvan, aankopen voor uw publicatie? Dat kan via Hollandse Hoogte. Klik daarvoor op deze link: Licentie vragen!