For Leef! Magazine I’ve made a series about an art class especially for people with memory problems and dementia. Staying active in small and safe groups, especially with visual activities offers a way to activate people. In this situation I followed two visitors participating in this class; an elderly woman and a young boy, who were individually working next to each other, but who eventually made a connection. Beautiful, to see how things work!


Voor Leef! Magazine maakte ik een serie over een schildercursus speciaal voor mensen met geheugen problemen en dementie. Actief blijven in kleine en veilige groepen, in het bijzonder met visuele activiteiten, is een manier om mensen te re-activeren. In deze situatie volgde ik twee deelnemers; een oudere vrouw en een jongen, die individueel naast elkaar werkten, maar uiteindelijk contact maakten. Mooi om te zien hoe dingen soms werken!