Gastblog: Gevolgen van de Corona Crisis voor een Freelancer

En tegelijkertijd een pleidooi voor de invoering van het Basisinkomen.

Door: Hubertus Huijg

Ik ben freelancer (zzp-er) in de creatieve sector en ik sta op het punt om te donderen vanwege de financiële gevolgen van de Corona Crisis. Want de uitval van omzet en inkomsten is zo totaal en overdonderend, dat de rekeningen en schulden zich blijven opstapelen en ik op dit moment niet meer zie hoe ik die kan betalen. Waarmee ook instellingen zoals mijn woningbouw-coöperatie, en bedrijven zoals mijn accountants-kantoor in de problemen komen, want helemaal uniek ben ik zeker niet. Ook bij hen stromen de verzoeken om uit- en afstel binnen.

Voordat ik hierover hier verder vertel, wil ik wel een positief ding benadrukken: de TOZO regeling. Net als heel veel anderen maak ik er gebruik van en ik ben er dankbaar voor. Het heeft nog veel en veel erger voorkomen en de regeling is zoveel beter (lees: soepeler) dan de Bijstand. Bovendien ervaar ik het contact met de gemeentelijke TOZO medewerkers als prettig en betrokken. Iets dat ook heel fijn is om te ervaren. Daarom mijn dank aan Rijk en Gemeente voor in ieder geval dit ding. 

Maar dan de financiële praktijk. Laat ik die eens concreet maken; jaarlijkse vergoeding voor het hosten van mijn website; het eigen risico zorgverzekering; toeristenbelasting voor mijn Airbnb kamer; mijn accountant over 2019; mijn huur over augustus. En dan mijn roodstand bij mijn bank en mijn creditcard. In totaal kijk ik sinds deze week tegen een schuld aan van bijna € 6.500,-. Daar tegenover staat een inmiddels behoorlijk gebrek aan inkomsten; mijn Airbnb kamer levert deze zomer, en met het naderende studenten seizoen in aantocht, maar een paar honderd euri op, want de bezettingsgraad is met 85% gedaald. Omzet uit journalistiek werk en fotografie: idem dito. Ook mijn bijbaantje als taxichauffeur (drie dagen in de week) is met zeker de helft ingekort, want reguliere contracten van mijn werkgever zijn allemaal ‘on hold’ of zelfs helemaal stil gezet vanwege Corona en vakantie. En: per eind augustus wordt mijn contract zelfs helemaal niet meer verlengd. Al met al komt er net genoeg binnen, om de boodschappen te betalen, naast een paar relatief kleine rekeningen, zoals GWL en de premie van mijn ziektekosten verzekering. Puur financieel gezien komt er dus zwaar onvoldoende binnen om alle rekeningen te betalen en is er ook geen uitzicht dat dit ergens in de nabije toekomst gaat veranderen. Waarbij ik nog niet eens vermeld de reiskosten voor interviews en reportages, het lidmaatschap van beroepsorganisatie NVJ, kosten telefoon en internet. Ook die zullen binnenkort waarschijnlijk worden toegevoegd aan bovenstaand lijstje. 

Portret eigenaresse vintage winkel

Waar ’t op wringt? TOZO (hoe fijn het ook is die te mogen ontvangen) is een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud. Kort door de bocht: de huur, de energierekening en de boodschappen. Doorlopende bedrijfskosten, waarbij allerlei verzekeringen al zijn wegbezuinigd, tellen niet mee. Belastingen moeten gewoon betaald blijven worden, en ook reis- en communicatiekosten moeten (beperkt) worden gemaakt, omdat er anders al heel snel helemaal niets meer binnen komt op een bankrekening. Dus die kosten worden dan maar, voor tower mogelijk, betaald uit het huishoudbudget TOZO. En dan gaat de huur op een gegeven moment al snel aan de wilgen, want het is het een of het is het ander.

Waar ’t op wringt? De langer dan verwachte duur van de Corona Crisis. Zo’n flinke daling in omzet en inkomsten is voor een paar maanden nog wel op te vangen. Maar TOZO dekt niet de complete lading, mede omdat inkomsten gewoon worden verrekend. Je komt dus nooit boven bijstandsniveau uit en dat niveau is nu eenmaal erg laag. En ook het negatieve saldo van een bankrekening en een creditcard is nu eenmaal eindig. Het enige dan dan nog rest is het vragen van uitstel. De huur, de energierekening, de zorgpremie, de vakantie. Werkelijk iedere rekening wordt dan op de lange baan geschoven want het geld is er eenvoudig weg niet.

En uitzicht op verbetering is er niet. Binnen twaalf uur na de laatste persconferentie van Mark Rutte op 6 augustus 2020, kwam er wederom een annulering binnen voor een verblijf van een week in mijn Airbnb kamer. Bijna € 300,- aan inkomsten die nooit meer binnen gaan komen. Intussen zijn veel van de landelijke kwaliteitskranten die mijn werk publiceren, nog maar een kwart van wat ze waren voor Corona, puur vanwege hun teruglopende budgetten. Ook dat kost aan mijn kant geld, want er is geen ruimte meer voor mijn stukken en mijn foto’s. Cijfers over de diepte van de recessie in 2020 worden bijna wekelijks naar nog dieper bijgesteld en zijn inmiddels de 10% ruimschoots gepasseerd.

De risico’s die ik daarmee loop? Allereerst zullen er aanmaningen binnenkomen en deurwaarders aan de deur komen. Met natuurlijk een opslag op de oorspronkelijke schulden. Want ja, een deurwaarder moet ook zijn brood verdienen. Kan ik die opslag betalen? Nee, natuurlijk niet.  Dan moet de huur van augustus nog betaald worden en uitzicht op het betalen van de huur van september en oktober is er ook nog niet. Na drie maanden volgt dan automatisch een verzoek aan de Rechter om (in mijn geval na 27 jaar) het huurcontract te ontbinden. Tja, dan sta je, in het ergste geval, ineens op straat. Anderhalve meter in acht houden? Mondkapjes dragen? Handen wassen? Überhaupt persoonlijke hygiene? Als dakloze wordt dat allemaal ineens een heel stuk bewerkelijker. En aan het werk blijven in de hoop dat dat ooit nog inkomsten gaan opleveren is als dakloze bijna onmogelijk. Want geen huis, dan ook geen adres. En geen adres betekent automatisch ook geen bankrekening meer, laat staan een arbeidsovereenkomst of een plek om (freelance) te kunnen werken. 

Hoe ik hier mentaal mee omga? Ambivalent. Enerzijds zit ik natuurlijk bovenop de financiën. Als er een factuur binnen komt waarvan ik weet dt ik die niet kan betalen: ik hang meteen in de telefoon met die leverancier van dienst: mededeling doen en afspraak maken. En ik blijf nieuwe manieren vinden om geld te verdienen. Nieuw fotopersagentschap was het eerste idee. Een webshop voor fotokunst het tweede idee. Mijzelf betrekken bij Pakje Kunst het derde idee. Hiervoor mijn analoge fotografie verder uitwerken was het vierde idee. Corona gerelateerde reportages maken (met alle risico’s en gevaren van dien) was het vijfde idee. Solliciteren naar een fotografie gerelateerde baan in Berlijn was het zesde idee. Documentair project rondom mijnbouw het zevende idee. Allemaal in een paar maand tijd. Soms is het verrekte handig een professionele, creatieve freelancer te zijn, want de ideeën blijven stromen. Echt, de een na de ander. En als je geleerd hebt om die ideeën om te zetten naar concreet handelen; helemaal super top! Maar dan komt de ondernemer naar boven, en die zegt dat er ook gewoon geld verdient moet worden. Omdat al die rekeningen ook betaald moeten worden en omdat ik vind dat de ontvangende partijen ook gewoon recht hebben op hun geld. Want die zitten in exact dezelfde situatie als ik: geldgebrek. Nog afgezien van ’t feit dat ze basic gewoon aan mij een dienst verlenen of hebben verleend. 

Tegelijkertijd merk ik ook, dat heel veel freelancers en flexwerkers buiten de boot aan het vallen zijn. Opdrachtgever komen niet retour, werk blijft uitgesteld worden, tijdelijke contracten worden niet verlengd, en ga zo maar door. Bij grote bedrijven, zoals KLM & Booking.com worden duizenden ontslagen en worden salarissen verlaagd. Weliswaar profiteren sommige bedrijven van de Corona Crisis, wat ze gegund is, maar dat neemt niet weg dat er wederom een flinke recessie onderweg is. En een grotere recessie dan deze hebben we in eeuwen niet gezien. Waarbij de onderkant van de arbeidsmarkt en de flexibele schil de grootste klappen opvangt. Dat dit helaas niet de eerste keer is, is bij iedereen ook wel helder, denk ik. 

Social media Portrait

Zijn wij freelancers en flexwerkers daarmee zielig? Ben ik daarmee zielig? Absoluut Niet & Amma Hoela! Ik ben er trots op, wat ik in vijftien jaar als freelancer heb bereikt: een grotere zelfstandigheid, een groter (internationaal) netwerk, een grotere hoeveelheid kennis en ervaring, een eigen identiteit als contentmaker; een groter vermogen om anderen te helpen en blij te maken. Met andere woorden: mijn winst is een leven dat voldoening geeft, in tegenstelling tot een lethargisch leven afhankelijk van de Bijstand met zijn beperkende regels en procedures. Ik wil daarom ook voor geen goud retour naar waar ik vandaan kom. 

De enige uitweg die ik zie, om met dit alles om te gaan, is het Basisinkomen. Een vast bedrag van € 1.250 per maand, inclusief toeslagen. Soort van gratis geld. In meerdere opzichten, trouwens. Het Basisinkomen helpt niet alleen flexwerkers en freelancers met een te laag inkomen vooruit, het zorgt ook voor een heel wat kleinere overheid, op zowel Rijksniveau als bij de Gemeenten. Het versmadelijke toeslagencircus kan er aan, samen met allerlei regelingen als WW, WIA, Bijstand, de P-Wet, re-integratiebudgetten, en nog zo’n paar geld- en menskrachtverslindende regelingen. Allereerst stopt natuurlijk de uitbetalingen van al die uitkeringen (in ruil natuurlijk voor het Basisinkomen), ook de miljarden aan uitvoeringskosten zijn dan niet meer nodig. Een nieuwe toeslagaffaire is dan ook niet meer aan de orde, net als fraudeopsporing, controle op controle, rechtszaken ten gevolge van verkeert aangevinkte vakjes en wat dies meer zij. De bezuinigingen zijn enorm. 

Aan de andere kant van de streep zijn er nog veel meer voordelen. Positieve voordelen. Het leidt tot meer saamhorigheid in de samenleving, puur omdat mensen geen tijd en energie mer hoeven te steken in overleven. Het vergroot de financiële onafhankelijkheid van kostwinners. Iedereen is dan in staat om te voorzien in zijn basisbehoeften, wat dakloosheid, honger en lethargie zal verminderen. Ook de psychische klachten ten gevolgen van armoede verminderen, wat de druk op een geestelijke gezondheidszorg zal doen afnemen. Mensen krijgen meer ruimte om bij te leren en te studeren, wat hen meer geschikt zal maken voor de kennisintensieve en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt die we nu al hebben. 

Ik ben hierboven zeker niet volledig in mijn argumentatie. Er zijn nog veel meer argumenten ten voordele van het Basisinkomen. Veel meer redenen, waarom dit concept juist nu een goed idee is. En persoonlijk heb ik nog geen enkel argument gehoord, dat een Basisinkomen uitsluit. En als zelfs de Verenigde Naties (Volkskrant, 23 juli 2020) adviseert om pakweg eenderde van de wereldbevolking van een Basisinkomen te voorzien, en Spanje het Basisinkomen al per 1 juni 2020 invoerde, dan vraag ik me af, waarom we er in Nederland niet nu mee aan de slag gaan! 

Bronnen

Hubertus Huijg | 11 augustus 2020 | hubertus.huijg@gmail.com


Cultural Anthropology, a Cover Publication

Cover Cultural Anthropology

It’s always an honour and a very positive surprise, when I find one of my images being used to illustrate the cover of a beautiful scientific publication: “Cultural Anthropology | Global Forces, Local Lives” . In this case the subject of the book deals closely with the kind of photography I like to produce the most: People & Stories. This image was taken during one of my visits to Calais,  France, during the 2015 events regarding an illegal refugee-camp in the dunes near the Calais harbour to the United Kingdom. Especially for people interested in anthropology, this book can be purchased at Routledge Publishers.


Undevelopped World War II Film Discovered

Found a huge and very important project on The Internet today, called: “The Rescued Film Project”! The Rescued Film Project, founded by Levi Bettweiser, is an archive of images that were captured on film between the 1930s and early 2000s. Meanwhile he’s giving a lemon on how to develop old, analog films, waiting to be seen … Just recently he received multiple, undeveloped rolls of film, made during World War II, and this is just one example of his work! It’s Beautiful and Definitely worth having a look at!!!!


NVJ Commercial Journalisten

Betrouwbare informatie is van cruciaal belang in de onzekere tijden die het coronavirus veroorzaakt. In een landelijke tv-commercial brengen we het werken van journalisten onder bijzondere omstandigheden voor het voetlicht. “Als het er echt toe doet, is het de journalist die de juiste vragen stelt. De journalist onthult, duidt en verbindt. Juist nu!”

De commercial is totstandgekomen, dankzij het aanbod van STER dat belangenorganisaties in de gelegenheid stelt om hun achterban te ondersteunen in deze moeilijke tijd. STER stelt hiervoor gratis zendtijd ter beschikking. De commercial verschijnt voor het eerst op vrijdagavond 24 april. Inmiddels steunen ook RTL, Facebook en Google onze campagne op hun kanalen. En zo gebeurt het dat voor het eerst in haar 130-jarig bestaan de NVJ in een landelijke commercial verschijnt. Dit is een gelegenheid die we graag aangrijpen om de grote waarde en betekenis van onze journalisten voor de samenleving te benadrukken.

Courtessy: @NVJ | Nederlandse Vereniging van Journalisten | #journalistiekjuistnu


BSR Agency & Corona

BSR Agency & Corona

Since end of February 2020 I started working for BSR Agency in Deventer, The Netherlands, a Photo Press Agency supplying images to the media. First major topic I am covering is: the Corona Crisis. One of the first series of images I produced, shows the emptiness in the streets, parks, university’s, beached and public transport systems in the country.

If you would like to support my work, please consider a donation here. Thanks!


Compliment Opdrachtgever!

Oke, deze kon ik dus echt niet laten liggen, zo plotseling op mijn beeldscherm met Linkedin in mijn Browser … Een huge compliment van opdrachtgever Great Magazines in Amsterdam! Zij zijn een uitgeverij van commerciële, glossy magazines die, terecht, nogal wat te eisen hebben, als het gaat om goede en professionele fotografie. Daar betalen ze goed voor en hun klanten verwachten daarnaast natuurlijk ook een mooi resultaat. En voor een opdrachtgever is het zo gemakkelijk, om aan te geven als ze eens niet tevreden zijn; hoort er ook bij. Maar het siert diezelfde opdrachtgever des te meer, als die eens een huge compliment de wereld in slingert! Dat is fijn, dat motiveert, en dat voelt goed. Zeker in een moeilijke industrie als die van de fotografie, geeft dat een flinke stoot energie, en de zin om weer eens paar van die klussen op te pakken … Om daar dan weer eens extra mijn best op te doen … Tja, dat krijg je, met zo’n post op Linkedin … Zouden meer opdrachtgevers van freelancers moeten doen … Met regelmaat …

Great_Magazines_on_Linkedin


PA Media Acquires Alamy

w660_1526481_largetriangularcoverimagev5

On February 11, 2020 Alamy announced that PA Media Group, the UK-based news and information business, has acquired Alamy Stock Agency. 

Together with PA Images’ live news, sport and entertainment photography service this acquisition will allow the two businesses to fully capitalize on the huge demand for both stock and news imagery from customers around the world. Please be assured that it’s business as usual at Alamy with no change in our service to both content suppliers and customers. We will continue to operate as before, with no current plans to change prices or terms.

Read Alamy’s Full Press Release here.

Editor Remarks: again another example of turmoil within the global picture industry. Obviously promises that nothing will change (for the better or for the worse) cannot realistically be made, since turmoil inside the industry of News- and StockPhotography is large enough, that even professionals with decades of experience as image brokers cannot realistically predict the future of online content. Never the less this acquisition is an example of developments inside the industry, since photo-agencies in, f.e. The Netherlands, consolidated into two major, media corporations in 2018 & 2019 (DPG Media & Talpa). The Dutch Federation of Journalists ponders these developments closely, since position of content suppliers might not be served by large, powerful media organizations, that can set prises and conditions as they see fit. 


Industrieel Vastgoed

Fotografie van Industrieel en ander Zakelijk Vastgoed & Real Estate Fotografie kent nogal wat verschillende soorten, stijlen en vormen; documentair, redactioneel, commercieel, exterieur, interieur, wonen, werken, opslag, transport, productie, enzovoorts. Bij iedere opdracht pak je ’t weer anders aan. Bedrijfsgebouwen zijn daarmee “ietsje meer” dan alleen maar saaie blokkendozen langs de snelweg die met mobiele, smartphone camera’s vanuit de auto worden vastgelegd door een voorbijganger met haast. Daarom hier een kleine collectie van hoe ’t ook kan. Of eigenlijk: hoe ’t ook anders kan. Weertype, perspectief, standpunt, moment van de dag, seizoen, techniek; alle factoren spelen mee als je het beeld wilt krijgen, dat past binnen de doelstelling van jouw organisatie. Wil je er meer over weten?Industrial Real Estate


Graffiti’s of Europe

Somewhere in January 2020 I published a new iBook on Apple’s iTunes Store, with a collection of images centering Graffiti’s & Murals. Alway been a huge fan of Urban & StreetArt. A few visit’s to Berlin made me start to ponder this idea of an iBook, that can be an inspiration for many. Especially for Visual & Urban Artists. At least I hope so. A digital copy of the iBook costs € 2,99 (or the equivalent in your local currency) and can be viewed on iPhones, iPad’s, MacBooks and iMacs. 


Blockchain in Photography

May 2018 or so … Kodak broke the news they were going into stockphotography and blockchain technology … News!!! Since then Kodak went silent on it’s plans and how they would proceed … Until last week I got an e-mail from Stanislav Stolberg, basically telling me, that they beat Kodak in it’s own game … Perfect example of a start up stirring up the market with a good idea’s and the motivation to make them come through today … So, may I introduce: “Photochain”?


WZH De Vliethof Magazine

Voor opdrachtgever Great Magazines fotografeerde ik een compleet magazine bij elkaar … Had even wat tijd nodig, maar het resultaat is zonder meer heel erg gaaf! Nieuw concept in de zorg voor mensen met geheugenproblemen … Waarbij natuurlijk ook de medewerkers zelf aan het woord komen … In een tijd, dat de zorg voor deze mensen volop in de aandacht staat wel een dingetje … Was erg fijn er rond te lopen met camera en al en nu het resultaat te kunnen laten zien …


Great Magazines

First Results of my Photography for a new Assignor; the Amsterdam based “Great Magazines”. Makes super commercial magazines for a wide variety of companies in The Netherlands. Well, it’s not editorial or documentary, but still a great chance to tell visual stories about people and what they do. This time about a family based enterprise that has been in business for over 50 years now. Sells furniture and other things for decorating homes all the way to Spain. Was nice! Couple of new magazines coming up, so stay tuned!


Amer Centrale: Van Steenkool naar Bio-Massa

’t Is nogal een dingetje in de maatschappelijke discussie de laatste tijd: de uitstoot van CO2 en Broeikasgassen. Klimaatverandering wordt langzaam aan heel erg merkbaar door stijgende temperaturen, smeltende ijskappen en extreem weer. Toch gebruiken we met z’n allen steeds meer elektriciteit. Die toch maar ergens gemaakt moet worden. In Nederland staan er daarom elektriciteitscentrales; van die fabrieken met een hele grote ketel (boiler) en een flinke generator. De stoom uit die ketel laat die generator spinnen en draaien, en hop: onze Tesla kan weer 600 kilometer rijden. Is wel wat voor nodig, al die elektriciteit uit ’t stopcontact. Bergen CO2 producerende steenkolen, vaak uit Columbia, want daar op dit moment ’t goedkoopst. Wordt met boten en schepen hierin gevaren, uitgeladen en dan begint ’t fikkie stoken. Worden wel steeds minder, die steenkolen. Bio Massa is het grote toverwoord. De Amer Centrale moet in 2025 helemaal over zijn op spulletjes die minder van die rommel de atmosfeer injagen. Een heel proces waar RWE – Essent nog wel een paar jaar mee aan de bak moet. Doen ze ook nu al, driftig bijbouwen is het dingetje. Intussen draait die generator gewoon lekker door. Kunnen wij fijn onze Tesla blijven rijden. – Reportage gemaakt voor AGE FotoStock, waar je de beelden uit deze serie (en meer) kunt downloaden voor gebruik in publicaties. Let wel een beetje op: foto’s zijn niet gratis!


Food Fotografie

Oké, even een misverstandje rechtzetten. Veel mensen kennen mij als een Portret & Reportage Fotograaf, die het liefst werkt met … Mensen … Klopt, want mensen hebben vaak een groter en interessanter verhaal te vertellen, dan, zeg: een tomaat. Toch kan ook Food Fotografie hele mooie foto’s opleveren. Reden dat ik er ook regelmatig mee experimenteer. Voor Meero in Parijs zet ik die vaardigheid zelfs in voor hun klanten. Zo af en toe. Want die klanten hebben dan weer een restaurant, en restaurants zijn booming. Dus wordt er fotografie gevraagd. Je wilt er maar bij zijn. Ik wel! Bon Appetit!

Flyer Food Fotografie


Over Google Images

Vorig jaar, op 28 september, schreef ik hier eens artikeltje over Google Images. Naar aanleiding van gesprekken met CEPIC, The European Centre for the Picture Industry, begon Google Images met het tonen van metadata naast de foto’s in hun zoekresultaten. Dit jaar, vlak na het CEPIC Congres 2019 in Parijs, ontdekte ik een nieuwe, positieve stap, die Google heeft gezet: nu wordt ook helder en duidelijk de website van  de fotograaf weergegeven. Dit is een volgende, positieve stap, in de manier waarop professionele fotografie wordt weergegeven in zoekresultaten.

Werd er tot nu toe, nogal eens gezegd: “We wisten niet wie de fotograaf was, dus konden wie die ook niet benaderen om toestemming of naamsvermelding.” Dat excuus is nu (hoop ik) verleden tijd. Kwestie van klikken  op de link onder of naast de foto, en je komt uit op zijn of haar website met contactinformatie. En dan is een e-mail naar de fotograaf natuurlijk zo gestuurd. 

Intussen blijft CEPIC met Google Images in gesprek over verdere verbeteringen in het weergeven van professionele fotografie en andere, auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, in hun zoekresultaten.

Google Image Search

World Wide Web, The Internet. Eindelijk is Google Afbeeldingen foto’s in hun zoekresultaten op de juiste manier aan het weergeven; zij laten nu de website van de maker en auteursrechthebbende zien, onder of naast de betreffende foto. je kunt dus meteen doorklikken en de fotograaf benaderen, als je de foto wilt gebruiken in een publicatie.


Watermerk = Niet Gratis die Foto!

Een watermerk in een afbeelding op internet. Door velen lelijk gevonden en een reden om die foto dan maar niet te gebruiken in een website of publicatie. Daar kan ik me alles bij voorstellen, want zo’n watermerk in een foto is ook lelijk. Eerlijk gezegd is dat ook precies de bedoeling, dat die foto om dat lelijke watermerk niet gebruikt wordt. 

Even voor de helderheid; professionele fotografen zetten zo’n foto op internet, omdat ze hopen dat die foto gaat verkopen. En vaak is dat ook zo, want het internet is hun verkoopkanaal, hun online winkel. Daar verdienen zij hun inkomen mee. Wat dus zij eigenlijk willen, is dat diegene die de foto gaat gebruiken zich registreert op de website waar de foto te koop wordt aangeboden, en dan betaalt voor de licentie. Vaak gaat dan de helft van dat bedrag door naar de fotograaf. En bij meerdere verkopen kan die fotograaf dan weer zijn huur betalen. En nieuwe foto’s maken. 

Het komt steeds meer voor, dat ik foto’s terug vind op een website (vaak een blog) met het watermerk er nog in. Mij zegt dat, dat de maker van die website de foto’s lukraak ergens vandaan heeft geplukt. Hop, van de ene website rechtstreeks naar de andere, en dan publiceren maar. Volgens mij doet dat  de ontvangende website geen goed, want bewust lelijk gemaakte foto’s op een website gebruiken, maakt volgens mij ook die website heel erg lelijk. En waarom wil je dat eigenlijk: een lelijke website maken? Bijkomend dingetje is, dat de fotograaf ook nog eens inkomsten misloopt, al is het maar een paar Euro per foto. Want opgeteld kan ’t wel wat worden, al de verkopen bij elkaar. Met al die gewatermerkite foto’s verdient de fotograaf minder, dan dat hij zou kunnen. Alsof je met een brood onder de arm zonder te betalen de supermarkt uitloopt. 

Een watermerk in een foto is bedoelt als een duidelijk signaal: je kunt deze foto niet gratis gebruiken omdat je hem “toevallig” op internet bent tegen gekomen. Het zegt: “Deze foto moet je afrekenen, voordat je de winkel uitloop!”. Net als ieder ander ding, dat door een ander is gemaakt en dat jij voor jouw doeleinden wilt gebruiken. Dus, ben eens sportief, doe het juiste, en trek de betaalpas! Echt, je gaat heus niet failliet van die twee of drie foto’s. Geloof me!

Bovenstaande foto’s zijn gevonden op verschillende websites m.b.t. de zoek-technologie van Copytrack GMbH, Berlijn. Voor auteursrechthebbenden (heel vaak professionele fotografen) zoeken zij het internet af naar foto’s die onrechtmatig in gebruik zijn bij derden. Hierna krijgen de eigenaren van die website een ‘licentievoorstel’, waarmee zij het gebruik legaal kunnen maken en extra kosten kunnen voorkomen.


Noab’s Activa

Een verzameling Covers van Activa Magazine, het ledenblad van NOAB, de Nederlandse orde van Administratiebureau en Belastingdeskundigen. Komt vijf keer per jaar uit en bevat interviews, nieuws en artikelen m.b.t. fiscale en financiële ontwikkelingen, wetgeving en accountancy. Portretten van hoogleraren, politici, juristen, accountants en ondernemers gemaakt in opdracht van de redactie. 
Noab's Activa 2012


Contour De Twern Campagne

Recentelijk leverde ik een serie van twintig foto’s uit mijn archief aan de Corporate Communicatie & PR afdeling van Contour De Twern, een welzijnsorganisatie die o.a. actief is in de regio Tilburg. De foto’s werden gebruikt voor een publiekscampagne, waarin aandacht gevraagd werd voor persoonlijke issues, zoals eenzaamheid en hoe zij kunnen helpen met deze omstandigheden om te gaan.

2016-11 Contour De Twern Poster-1


Food Fotografie voor Meero

Portabello Risotto with Cheese, salade and Bread


Caption: Een dinerbord met Portabello Risotto met Kaas en Brood.


Sinds een tijdje experimenteer ik met food-fotografie, toch wel een heel eigen specialisatie. Een kunst, zeggen sommigen. Voor Meero, een Franse Start Up die de fotografie met AI (Kunstmatige Intelligentie) wil veranderen. Hierbij worden fotoproducties sterk geautomatiseerd en de gehele nabewerking van foto’s overgenomen door computers en software. Binnen het concept van Meero betekent dit, dat fotoproducties sterk gestandaardiseerd zijn: iedere shoot met een vast thema (bijvoorbeeld: de fotografie van voedsel) ziet er hetzelfde uit. Natuurlijk wel een manier om de kosten voor de klant te drukken, want vaak is de fotograaf maar een half uurtje bezig. En dan hop! Foto’s doorsturen, Meero doet de rest automatisch. Daar kun je natuurlijk een mening over hebben; verlies van omzet en creativiteit en ga zo maar door. Maar volgens mij is het wel een trend in de fotografie: beeld hoeft niet meer uniek te zijn en ’t moet passen binnen het vaak krappe budget van de opdrachtgever. En met al die nieuwe technologie op Internet lukt dat steeds beter. Je kunt er voor kiezen, om daar niet in mee te gaan. Of wel, natuurlijk. Wat zou jij doen?


 


AGE FotoStock Portfolio

Niet iedereen realiseert zich, dat er meer stockfotografie agentschappen en websites zijn, dan ShutterStock, iStock, Adobe Stock & Dreamtime met gewoonlijk goedkope, slechte tot middelmatige kwaliteit. Er is beters te krijgen. Het in Barcelona, Catalonia gevestigde AGE FotoStock is er daar een van. Begonnen in pakweg 1973 meteen een van de oudere onder de premium stockfotografie bedrijven. AGE was de eerste, die in 1998 begon met het aanbieden van foto’s via het Internet. Daarvoor bouwde AGE zijn eigen software, dat zij nu via het THP platform aan conculega’s ter beschikking stellen. Tegenwoordig biedt AGE RM, RF en LBRB licenties, verdeeld over meerdere collecties en fotografie, video en illustraties, gemaakt door hun een fotografen en “in distributie” voor anderen. Absoluut een must om zelf eens te ontdekken wat AGE in huis heeft!

AGE FotoStock Portfolio by Guido Koppes