Blog

Fondsen voor FotoJournalisten (Dutch Post)

FotoJournalistiek ligt overal ter wereld onder vuur. Budgetten voor fotografie in het algemeen, en voor fotoreportages en documentair werk in het bijzonder, dalen al jaren. Voor zover zij al aanwezig zijn. Tegelijkertijd zijn er groepen fotojournalisten, die toch nog hun werk willen doen en de waakhondfunctie van de journalistiek serieus blijven nemen. Om hun werk te kunnen blijven doen, kunnen zij werkbudgetten, beurzen en stipendia aanvragen, waarmee zij vaak projectmatig hun visuele verhalen kunnen blijven produceren en publiceren. (lees verder onder foto)

Commercial Trabi attracting Customers for Merchandise. Berlin, Germany
Commercial Trabi attracting Customers for Merchandise. Berlin, Germany


Ik heb hieronder een aantal van die fondsen op een rij gezet in drie verschillende tabellen. De Groene Tabel laat een aantal fondsen zien, waar specifieke ruimte is voor fotojournalistiek en fotografie. Hier maak je de meeste kans. In de Oranje Tabel staan fondsen die ruimte hebben, voor journalisten die voornamelijk geschreven werk maken, maar waar de rol van de fotojournalistiek niet direct duidelijk is. De fondsen in de laatste, Rode Tabel hebben duidelijk geen ruimte daarvoor, en zijn vaak gericht op Kunst & Cultuur in het algemeen. Daar kun je dus de moeite besparen.

Een paar suggesties: lees voor het aanvragen de voorwaarden van dat fonds eerst goed door, het geeft je veel informatie over hoe en wanneer je een aanvraag het beste kunt indienen. Schrijf ook een inleidende brief om het beoordelaars gemakkelijker te maken. Aarzel niet om vooraf telefonisch contact te leggen om meer informatie over het fonds te vragen en jouw aanvraag aan te kondigen. Het zal jouw kans op succes zeker vergroten.

Dit overzicht is niet 100% accuraat, laat staan compleet. Europese fondsen, bijvoorbeeld, zijn niet of maar in beperkte mate meegenomen. Dit is dan ook een “dynamisch overzicht”, dat ik graag actueel houd. Mocht je suggesties, op- of aanmerkingen hebben, aarzel dan niet om mij een e-mail te sturen met aanvullende informatie. Die zal ik na beschouwing zo veel mogelijk proberen mee te nemen. Mijn e-mail adres is: visual@guidokoppes.nl. Bellen mag natuurlijk ook: +31(0)6-129.16.325.

Groene Tabel

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

https://fondsbjp.nl/

fonds@fondbjp.nl

+31(0)20-6386295

Het Fonds BJP is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om journalisten en auteurs te ondersteunen, die werken aan tijdrovende en diepgravende, journalistieke publicaties. In de Regeling Journalistieke Projectsubsidies wordt de fotojournalistiek met name genoemd, naast andere journalistiek werkvormen.

https://fondsbjp.nl/subsidies/regeling-journalistieke-projectsubsidies/

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Journalism Fund

https://www.journalismfund.eu

grands@journalismfund.eu

+31(0)2-7055929 (Grands)

Het faciliteren van onafhankelijke, grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek, door het met elkaar in contact te brengen van donateurs en journalisten om zodoende de democratie op het Europese continent te bevorderen.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Lucas Ooms Fonds

https://www.lucasoomsfonds.nl

lofstichting@xs4all.nl

+31(0)20-6209337

De Stichting heeft als doel de stimulering van het tijdschrift, de tijdschriftjournalistiek (waaronder tevens begrepen de journalistieke fotografie) en de bestudering van de geschiedenis en de de functie van tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Daarbij zal nummer enig onderscheid worden gemaakt naar levensbeschouwelijke of politieke gezindte.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Limelight

https://limelight.foundation/#intro

enquiries@limelight.foundation

Onbekend

Limelight financiert en ondersteunt journalistiek en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor: de productie van onafhankelijke, hoogwaardige informatie; de ontwikkeling van ondersteunende technologieën en het creëren en onderhouden van een gunstige omgeving voor een pluriforme en het onafhankelijke informatievoorziening in het algemeen belang van de samenleving. Geen ondersteuning voor individuele projecten, wel voor organisaties. Lees het Beleidsplan 2021/2024 (Engels) voor meer informatie.

https://limelight.foundation/pdfs/limelight-policy-plan-foundation-2021_2024.pdf

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Mark Hoogstad Beurs

https://markhoogstadbeurs.nl

Onbekend

Onbekend

Zoekt een journalist die een diepgravend en gelaagd onderzoek wil doen, op het gebied van sport, cultuur of bedrijfsleven voor een nationaal podium. Dat kan resulteren in een boek, een serie verhalen, een documentaire of een ander medium. Dit kan dus ook journalistieke fotografie zijn. Eenmalige gift van maximaal € 10.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsbeurs voor studenten journalistiek beschikbaar. Meer informatie over aanvragen vind je hier. & https://markhoogstadbeurs.nl/aanvragen/

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Voor de Kunst

https://www.voordekunst.nl

hallo@voordekunst.nl

+31(0)20-2337019

Crowdfunding platform waarop je jouw eigen campagne voor een werkbudget kunt opzetten. Fotografie is een van de hoofdthema’s. Er moet wel een entreebedrag worden betaald: €100,-. Na afloop van jouw campagne betaal je 7% van het opgehaalde budget voor het gebruik van het platform.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Stichting NVF Bijstandsfonds

https://nvf-fonds.nl/

info@nvf-fonds.nl

Onbekend

Het NVF-Fonds heeft als doelstelling: het vervullen van een stimulerende rol voor de Nederlandse Fotojournalistiek in de breedste zin van het woord. Een paar activiteiten zijn het ondersteunen van projecten en activiteiten op het gebied van documentaire fotografie en fotojournalistiek, naast financiële bijstand voor NVF Leden d.m.v. een renteloze lening in het geval van overmacht situaties.

Je moet dus lid zijn van de NVF sectie van de NVJ. Verdere informatie kun je vinden op de website.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Groen)

Fonds Anna Cornelis

https://fondsannacornelis.nl

info@fondsannacornelis.nl

Onbekend

Fonds Anna Cornelis biedt financiële ondersteuning aan professionele, documentaire fotografen die projecten of ideeën “op de plank” hebben liggen. Er is een (1) aanvraagronde per jaar. Indienen van het eerste idee op papier voor 1 juni.

Sponsoring.

Sponsoring via afdelingen voor PR & Voorlichting is altijd een mogelijkheid. Benader daarvoor de afdelingen zelf, bijvoorbeeld via hun website. Let wel, bij toekenning kunnen zij voorwaarden stellen: wie betaald, die bepaalt. Journalistieke onafhankelijkheid kan daarbij in het geding komen. Maak hierin jouw eigen, ethische keuze.

 

Oranje Tabel

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

Earth Journalism Network / EJN

https://earthjournalism.net

info.ejn@internews.org

Onbekend

Het Earth Journalism Network is een wereldwijde community met als doel journalisten te ondersteunen om waar en wanneer mogelijk verslag uit te brengen over ontwikkelingen rondom het milieu, klimaatverandering en aanverwante onderwerpen. Onderdeel / Partner in het Internews Project. Internews is een internationale non-profitorganisatie voor voor ondersteuning van media in pakweg 180 landen. Het is van mening dat iedereen betrouwbaar nieuws en betrouwbare informatie verdient om weloverwogen beslissingen te nemen over hun leven en gereedschappen krijgt om machtige instellingen, bedrijven en overheden ter verantwoording te roepen.

EJN biedt allerlei tools aan, naast publicatiekanalen, netwerken en kennisoverdracht. Het biedt geen beurzen en subsidies aan.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

Free Press Unlimited

https://www.freepressunlimited.org

info@freepressunlimited.org

+31(0)20-8000400

Free Press Unlimited richt zich op zes verschillende thema’s om haar missie te realiseren; veiligheid van journalisten; gelijkheid en inclusie; verantwoordelijkheid; levensvatbaarheid; media en conflict en, tot slot, een omgeving die de media in staat stelt zijn werk te doen zonder inmenging van, bijvoorbeeld, overheden. Verstrekt zover te vinden geen fondsen voor producties.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

Fonds Pascal Decroos

https://www.fondspascaldecroos.org

werkbeurzen@fondspascaldecroos.org

+31(0)2-7055919

Gerelateerd aan Journalism Fund. Steunt individuele journalisten die zich bezig houden met diepgravende, onderzoeksjournalistieke projecten, niet noodzakelijkerwijs journalistieke fotografie.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

Tilburgs Media Fonds (HyperLocaal)

https://www.tilburgsmediafonds.nl/

info@tilburgsmediafonds.nl

Onbekend

Het Tilburgs Media Fonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, bedrijven en instellingen in de Tilburgse Regio beter te informeren over wat er speelt in de stad en de directe omgeving. Meer informatie over wat en hoe vind je in de reglementen van het fonds. De status van fotojournalistiek bij dit fonds is onbekend, maar het proberen vast waard.

https://www.tilburgsmediafonds.nl/reglement/

Dit is ook een voorbeeldfonds. Veel steden, regio’s en provincies hebben een regionaal mediafonds, zoals: Hilversum, Amstelveen, Haarlem, Amersfoort, Delft, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ik heb die fondsen hier niet meegenomen, maar Google / DuckDuck weten vast raad.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

VSB Fonds

https://www.vsbfonds.nl

info@vsbfonds.nl

Meerdere, provinciale nummers voor overleg en het vragen van info. Zie de Contact Pagina van het fonds. Steunt iedereen die actief wil meedoen in de samenleving, door het steunen van sociale en culturele projecten en actief burgerschap. Ook maatschappelijk betrokkens studenten kunnen een beurs aanvragen. Onduidelijk is, of ook de journalistiek, laat staan de fotojournalistiek onder deze doelstelling valt. Wellicht telefonisch is overleg met een adviseur mogelijk?

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

SNS Fonds / Fonds 21

https://www.fonds21.nl

info@fonds21.nl

+31(0)30-2337600

Richt zich op iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Door het versterken van actief burgerschap draagt het fonds bij aan zelf- en samenredzaamheid in Nederland. Hoofdgebieden van funding zijn: Mens & Maatschappij; Kunst & Cultuur & Studiebeurzen. Geen directe aanwijzingen voor het ondersteunen van journalistieke projecten, laat staan fotojournalistiek.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Oranje)

Matchingsfonds De Cooperatie

https://decooperatie.org

info@decooperatie.org

Onbekend

Het matchingsfonds is in 2016 opgericht en bedoeld voor schrijvende journalisten. Het heeft als doel freelance journalisten te ondersteunen m.b.t. een zogenaamde ‘matching’, waarbij het eerste deel van de begroting wordt gedekt met andere inkomsten. Het Matchingsfonds is er dan om het laatste zetje te geven aan schrijvende journalisten. Aanvragen van fotojournalisten of documentair fotografen worden dan ook niet in behandeling genomen.

NH90 Helicopter Stijgt Op

Rode Tabel

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Rood)

Mondriaan Fonds

https://www.mondriaanfonds.nl

info@mondriaanfonds.nl

+31(0)20-5231225

Het Mondriaan Fonds stimuleert met financiële bijdragen de ontwikkeling en de zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed. D.w.z. dat het fonds geen bijdragen levert aan de verschillende vormen van journalistiek.

Naam Fonds:

Website:

E-Mail:

Telefoon:

Beschrijving:

(Rood)

Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl

info@cultuurfonds.nl

+31(0)20-5206130

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteund cultuur en natuur in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een projectbijdrage aanvragen. Werkterreinen zijn: beeldende kunst, monumentenzorg en erfgoed, geschiedenis en letteren, muziek, natuur en theater, dans, film. Journalistiek, laat staan fotojournalistiek behoren als zodanig niet tot de werkgebieden van het fonds.