Tot de val van de Muur van Berlijn in 1989 was in de voormalige DDR een omvangrijke spionage- en veiligheidsdienst actief: De Stasi, onderdeel van het Ministrium fur Staatssicherheid of MfS. Zij verzamelde een ongelofelijke hoeveelheid informatie over alle burgers in Oost-Duitsland, die daarmee “onder controle” werden gehouden. Die archieven bestaan nog steeds en worden actief onderzocht en beschikbaar gesteld aan de slachtoffers van de dictatuur. Waar nodig worden documenten gereconstrueerd en gerestaureerd. Deze reportage is beschikbaar  voor publicatie via AGE Fotostock.